Untitled Document

Citati iz Biblije


Misao tjedna - arhiva


Ovdje možete pronaći citate iz Biblije koji su do sada bili objavljeni kao mudre misli tjedna. Svaki navod sadrži izvor poput Lk 14, 11. To znači da je navod iz evanđelja po Luki, 14. poglavlje, 11. red.

 


"Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!"
Lk 15, 24"Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu,poravnite mu staze!"
Lk 3, 4"Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga."
Mk 10, 44"Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!"
Iv 15, 12"Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom."
1 Iv 3, 18"Ti, naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."
Mt 6, 18"Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
Mk 1, 17"I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete."
Mt 2, 9"To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!"
Iv 1, 15"Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega."
Lk 1, 31-32"Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga."
Mt 22, 39"Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji."
Mt 20, 16"Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!"
Lk 1, 42"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti."
Mt 11, 28"Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati."
Mt 16, 18"Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."
Iv 20, 21"Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati."
Iv 14, 15"Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni."
Iv 14, 6"Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se"
Iv 10, 9"Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!"
Lk 24, 29"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Iv 20, 29"Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!"
Mt 26, 44"Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će."
Iv 11, 25"Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim."
Iv 9, 25"Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam"
Iv 4, 15"Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"
Mt 17, 5"Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta."
Mt 4, 4"Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati."
Mt 6, 33"A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone"
Mt 5, 44"Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima."
Mt 5, 16"Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!"
Lk 2, 34-35"Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!"
Mt 4, 19"Zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete."
Mt 2, 9"Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama."
Lk 2, 10-12"Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!"
Mt 1, 23"Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje."
Mt 11, 5"Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"
Mt 3, 2"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi."
Mt 24, 42"Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
Lk 23, 42"Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti."
Lk 21, 17-19"A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!"
Lk 20, 38"Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!"
Lk 19, 10"Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen."
Lk 18, 14"Kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?"
Lk 18, 8"Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: "Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!" I on bi vas poslušao."
Lk 17, 6"Tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten."
Lk 16, 10"Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!"
Lk 15, 23"Tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!"
Lk 14, 27"Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen."
Lk 14, 11"Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: "Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!" On odgovori: "Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!""
Lk 11, 27-28"Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje."
Lk 12, 15"I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!"
Lk 11, 4"Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti."
Lk 10, 41-42"Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!"
Lk 10, 27"Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom."
Lk 9, 23"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi."
Lk 7, 46"Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego - reci riječ da ozdravi sluga moj. "
Lk 7, 6-7"Kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe."
1 Kor 11, 26"Kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi."
Iv 16, 13"Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši."
Iv 14, 27"Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge."
Iv 13, 34"Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom."
Iv 10, 27"A on im reče: "Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete." Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe."
Iv 21, 6"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Iv 20, 29"A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. "
Iz 53, 4-5"Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!"
Lk 19, 38"Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen."
Iv 8, 7"Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!"
Lk 15, 24"Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?"
Lk 13, 7"Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!"
Lk 9, 35"A đavao mu reče: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom." Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.""
Lk 4, 3-4"Ne živi čovjek samo o kruhu."
Lk 4, 4"Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže."
Lk 5, 5"Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!"
1 Kor 13, 2"On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje."
Lk 4, 18-19"Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!""
Iv 2, 5"Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj."
Mt 3, 16"Zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete."
Mt 2, 9"Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna."
Iv 1, 9-10"Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!"
Lk 1, 42"U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim."
Lk 3, 17"Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!"
Lk 3, 4"Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje."
Lk 21, 28"Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."
Iv 18, 37"U one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom."
Mk 13, 24-26"Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!"
Mt 5, 8"Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da progledam.""
Mk 10, 51"Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj!"
Mk 10, 44"Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."
Mk 10, 25"Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!"
Mk 10, 7-9"Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!"
Mk 9, 35"Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga."
Mk 8, 35"Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!"
Mt 1, 23"Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!"
Iv 6, 67"Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica - koliko su god htjeli."
Iv 6, 11"Kad sam slab, onda sam jak."
2 Kor 12, 10"Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava."
Mk 5, 39"Za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama."
Dj 13, 25"Svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo."
2 Kor 5, 10"Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga"
Mt 28, 19"Kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena."
1 Pt 4, 16"Sve moje tvoje je, i tvoje moje."
Iv 17, 10"Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav."
1 Iv 4, 8"Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda."
Iv 15, 5"On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni."
Dj 4, 11"Pastir dobri život svoj polaže za ovce."
Iv 10, 11"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Iv 20, 29"Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše."
Iz 53, 5"Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"
Mk 11, 9"Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod."
Iv 12, 24"Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu."
Iv 3, 17"Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići."
Iv 2, 19"Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!"
Mk 9, 7"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"
Mk 1, 15"Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!"
Mk 2, 11"Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov."
1 Kor, 11"On je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva."
Ps 95, 7"Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
Mk 1, 17""Učitelju - gdje stanuješ?" Reče im: "Dođite i vidjet ćete." "
Iv 1, 38-39"Zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete."
Mt 2, 9"Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet."
Iv 1, 9"Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama."
Lk 2, 11-12"Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!"
Lk 1, 38"Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu."
1 Sol 5, 16-18"Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Mk 1, 8"Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas."
Mk 13, 33"Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!"
Mt 25, 40"Ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. "
1 Sol 5, 6"Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"
Mt 25, 13"Najveći među vama neka vam bude poslužitelj."
Mt 23, 11"Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga."
Mt 22, 39"Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje."
Mt 22, 21"Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo čudo u očima našim!"
Mt 21, 42"Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!"
Fil 2, 4"Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji."
Mt 20, 16"Tada pristupi k njemu Petar i reče: "Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?" Kaže mu Isus: "Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.""
Mt 18, 21-22"Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima."
Mt 18, 19-20"Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi?"
Mt 16, 26"Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima."
Mt 16, 18-19"Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!""
Mt 17, 5"Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!" Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?""
Mt 14, 30-31"Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?""
Mt 14, 31"On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se."
Mt 14, 19-20"U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu."
Mt 13, 30"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti."
Mt 11, 29"Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan."
Mt 10, 38"Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke."
Iv 6, 51"Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."
Iv 20, 21"Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena."
1 Iv 4, 12"Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati."
Iv 14, 15"Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni."
Iv 14, 6"Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se."
Iv 10, 9"Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!"
Lk 24, 29"Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."
Iv 20, 21"Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše."
Iz 53, 5"Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"
Mt 27, 46"Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će."
Iv 11, 25"Slijep sam bio, a sada vidim!"
Iv 9, 25"Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam!"
Iv 4, 15"Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"
Mt 17, 5"Tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada."
Iv 4, 14"Tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. "
Mt 7, 24"Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati."
Mt 6, 33"Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima."
Mt 5, 44, 45"Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod."
Iv 12, 24"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze."
Mt 5, 13"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori."
Mt 5, 14"Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!"
Mt 5, 10"Narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu."
Mt 4, 16"A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!"
Mt 2, 6"I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine."
Iv 1, 14"Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!"
Mt 1, 23"Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene."
Mt 11, 5-6"Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"
Mt 3, 2"Budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."
Mt 24, 44"Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
Lk 23, 42"Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti."
Lk 21, 17-19"Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!"
Mt 5, 8"Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen."
Lk 18, 14"Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik!"
Lk 9, 48"Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."
Lk 16, 13"Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika, nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja."
Lk 15, 7"Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen."
Lk 14, 11"Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje."
Lk 12, 15"I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!"
Lk 11, 9"Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan."
Mt 10, 37"Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom."
Lk 9, 23"Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi."
Lk 7, 46"Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje."
Iv 15, 12-13"Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene."
Iv 17, 20"Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge."
Iv 13, 34-35"Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac - Bog - opečati."
Iv 6, 27"Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."
Iv 20, 21"Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."
Iv 18, 36"Najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje."
Lk 22, 25-26"Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen."
Iv 8, 7"On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga - više je nego sve paljenice i žrtve."
Mk 12, 32-33"Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje."
Lk 5, 31-32"Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže."
Lk 5, 5"Ustima ću naviještati pravednost tvoju, povazdan pomoć tvoju: jer im ne znam broja. Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje, i sve do sada naviještam čudesa tvoja."
Ps 71, 15-18"Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje."
Lk 4, 18-19"Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj."
Mt 3, 16"A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!"
Mt 2, 6"Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani. "
Iv 1, 17-18"Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen."
Mt 10, 22"Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!"
Lk 1, 42"Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem."
Lk 3, 16"Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!"
Lk 3, 4"Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."
Lk 21, 36"Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti."
Mt 11, 28"Išli su plačući noseći sjeme sjetveno: vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje."
Ps 126, 6"Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."
Mk 10, 45"Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!"
Mk 10, 6-9"Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća."
Mk 9, 41"Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!"
Mk 9, 35"Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!"
Iv 6, 68"Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta."
Iv 6, 51"Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća."
Mt 10, 41"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Iv 20, 29"On uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: Ovo je tijelo moje."
Iv 6, 51-58"Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga."
Mt 28, 19"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Iv 20, 29"Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu."
Iv 3, 17"Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!"
Mk 2, 11"Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!"
Mt 4, 19"Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama."
Lk 2, 11-12"Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. "
Lk 1, 31-32"Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Mk 1, 7-8"Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti."
Mk 13, 35"Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!"
Mt 25, 40"Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom."
Lk 9, 23"Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići."
Iv 2, 19"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"
Mt 5, 11-12"Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom."
Mt 16, 24"Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima."
Mt 16, 18-19"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim."
Mt 11, 28-29"Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju."
Mt 9, 36-37"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim."
Mt 11, 28-29"Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta."
Iv 6, 51"Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."
Iv 20, 21"Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga"
Mt 28, 19"Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati."
Iv 14, 21"Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga."
Iv 14, 6-7"Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. "
Iv 10, 1-2"Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!"
Lk 24, 29"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Iv 20, 29"A On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše."
Iz 53, 4-5"Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"
Mt 21, 9"Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada."
Iv 11, 25-26"Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada."
Iv 4, 13-14""A glas iz oblaka govoraše: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!""
Mt 17, 5"Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta"
Mt 4, 4"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!"
Mt 5, 11"Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!"
Mt 4, 19"Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!"
Mt 3, 17"Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama."
Lk 2, 11-12"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi."
Mt 24, 42"Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti..."
Lk 9, 24"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!"
Mt 5, 11 

 

Povratak

Anketa

- Voting Script 1.8

Kad najčešće idete na nedjeljnu svetu misu?

  u 8:00 h
  u 11:00 h
  u 18:00 h
  Ne idem na misu


Rezultati prijašnjih anketa

Misao tjedna

"Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!"

Lk 15, 24

Katolički kalendar

Pretraživanje